Thước đo laser SW-M40

850.000 VNĐ

750.000 VNĐ

Đo khoảng cách 40m
 

Thước đo laser SW-X5

1.290.000 VNĐ

769.000 VNĐ

 Đo khoảng cách 50m

Thước đo laser SW-M60

1.100.000 VNĐ

980.000 VNĐ

Đo khoảng cách 60m
 

Thước đo laser SW-M80

1.250.000 VNĐ

1.150.000 VNĐ

Đo khoảng cách 80m
 

Thước đo laser SW-M100

1.699.000 VNĐ

1.599.000 VNĐ

Đo khoảng cách 100m
 

Thước đo laser SW-Q80- đo KC 80m

3.390.000 VNĐ

1.699.000 VNĐ

Thước đo laser SW-Q120- đo KC 120m

3.990.000 VNĐ

1.899.000 VNĐ

Ống nhòm laser SW-1200 đo KC 15-1200m

4.990.000 VNĐ

4.390.000 VNĐ

Thước đo laser Bosch GLM30

1.750.000 VNĐ

Đo khoảng cách 30m
 

Thước đo laser Bosch GLM50

2.220.000 VNĐ

Đo khoảng cách 50m
 

Thước đo laser Bosch GLM80

3.590.000 VNĐ

Đo khoảng cách 80m
 

Thước đo laser Bosch GLM100C

4.490.000 VNĐ

Đo khoảng cách 100m
 

Thước đo laser Leica D210

4.750.000 VNĐ

Đo khoảng cách 80m
 

Thước đo laser Leica Disto X310

6.490.000 VNĐ

Đo khoảng cách 120m
 
Trang 1